Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:
Seirijų A.Žmuidzinavičiaus vid. m-klos
9a klasės mokinės
Simonos Sakalauskaitės


Referatas

“Tėvynės meilės vaizdai Maironio
poezijoje”

2003 m.Maironio biografija

Jonas Mačiulis , pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu , gimė 1862 m. lapkričio 2 d. buvusioje Raseinių apskrityje , Šiluvos valsčiuje , netoli nuo Tytuvėnų , laisvų nuo baudžiavos , vadinamųjų “karališkųjų” valstiečių šeimoje. Jo tėvas buvo mažaraštis , bet apsukrus turtėjančių kaimo sluoksnių atstovas. Nesitenkindamas dviem savais ūkiais , už suteiktą paskolą jis gavo valdyti gretimą Pasandravio dvarą , kuriame ir gimė būsimasis poetas. Namų aplinkoje buvo vartojama lietuvių
kalba , nors tėvai bendraudami su vietos dvarininkais kalbėjo lenkiškai.
Namie įgijęs pradinių mokslo žinių ir pramokęs lenkų kalbos , Jonas Mačiulis , dokumentuose “subajorintai” vadinamas Maciulevičium , 1873 m. įstojo į Kauno gimnaziją. Rašyti pradėjo mokydamasis šeštoje klasėje. Pirmuosius eilėraščius poetas rašė lenkų kalba; vėliau šiuos bandymus jis sunaikino.
Gimnazijoje Maironis susipažino su lankų poetų – A.Mickevičiaus , J.Kraševskio , J. Slovockio – kūryba , kuri jam padarė didelę įtaką: romantinis patosas , praeities tematika tapo ryškiomis tuometinės ir vėlesnės Maironio poezijos savybėmis.
Baigęs gimnaziją 1883 m. , Maironis išvyko į Kijevo universitetą studijuoti literatūros . “ Literatūra – ypač savoji , - vėliau rašė jis , - nuo jauniausių studentavimo dienų mane ypatingai traukė prie savęs”. Maironiui Kijeve naujai ir plačiai atsivėrė A.Puškino , M.Lermontovo ir kitų rusų , taip pat ir ukrainiečių poetų kūrybos lobiai; klasikinės rusų poezijos Įtaka pastebima Maironio temetikoje ir eilėdaroje. Kijeve poetas išbuvo vienerius metus . Čia sustiprėjo Maironio patriotinė nuotaika. Įtakingame to meto rusų laikraštyje “Novoje Vremia” (“Naujasis laikas”) . prisidengęs Liaudies mokytoja slapyvardžiu , jis paskelbė straipsnį lietuvių kalbos teisių gynimo klausimu.

Metus studijavęs literatūrą Kijevo universitete , Maironis , atsižvelgdamas į tėvų norą , taip pat paveiktas savo bičiulio A. Vytarto (vėliau redagavusio klerikinį “Šviesos” laikraštį) , Įstojo į Kauno dvasinę seminariją (1884 m.) . Lietuvių kalbą ir literatūrą seminarijoje tuo metu dėstė A.Baranauskas. Jaunąjį Maironį stipriai ir teigiamai veikė


[1]  2  3  4  5  6  7  Toliau

Komentarai

Paskelbtas Mr.James Dovydas 2 metai 4 mėnesiai prieš
Prašyti greitas ir patogus paskolos siekiant apmokėti sąskaitas, pradėti naują verslą arba pakartotinio finansavimo savo projektus vienu pigiausių palūkanų norma 2,5%. Ar susisiekti su mumis šiandien globalfundings333@gmail.com~~pobj su paskolos suma, kurios reikia kaip paskolą.

Pirmoji informacija, kurios reikia From You:
(1) vardai, pavardės:
(2) suma, reikalinga kaip paskolą:
(3) Telefono numeris:
(4) Trukmė:
(5) Šalis:
(7) Mėnesio pajamos:
(9) Amžius / Lytis:
(11) Ar jūs suprantate angliškai:

Dėkojame,
Mr.James Dovydas
Paskolų Skelbimo departamentas.
Skelbimai
 
 
NEBRANGUS RASTO DARBAI  erikadarbai
 
 
 
KOKYBIŠKI RAŠTO DARBAI  RastoDarbai1
 
AUTENTIŠKI DARBAI  gebrita31
 
 
DIPLOMINIAI DARBAI, KURSI  diplominis2012
 
FINANS?, MARKETINGO, DIPL  diplominis2012
 
KOKYBIŠKI RAŠTO DARBAI  RastoDarbai1
 
Aukštos kokyb?s darbai  marius_darbai
Darnipora.lt