• ... m. į Tverę atvyko Ordos valdininkas su būriu ir išvijo Aleksandrą... pražūtinga jiems. XVII a. kailiai svarbiausias mainų prekybos objektas, o netrukus... didelį vaidmenį Rusijos istorijoje suvaidino diplomatai, kariškiai. Svarbiausias užsienio politikos įvykis - Rusijos dalyvavimas...

  • ... sukaupto pažinimo kiekį ir gylį. „Svarbiausia beletristo užduotis... - rašė J.Biliūnas... momento, suvokimas („pasiliko tai, kas svarbiausia, - mirtis"). Vaikščiodama vakaro prieblandoje po... (1912) lietuvio ūkininko sūnus, aukštas Rusijos valdininkas, vedęs bajoraitę, kuri sulenkina jo...

  • ...darbo struktūrą. Tai ir būtų svarbiausia jų reikšmė. Tačiau, be ... už Rusijos imperijos ribų, visa ta literatūra išsilaisvino iš Rusijos ...JONAS, valdininkas • MEDEIKIS JUOZAS, ūkininkas • MIKOLAINIS PETRAS, žurnalistas • MILIAUSKAS JUOZAS, valdininkas • ...

  • ... funkcionierius (administratorius, pirmininkas, valdininkas, biurokratas), kuris oficialiai ...siekimas yra svarbiausias verslininkø tikslas, taip politikoje svarbiausia varomàja ... metodais (ryðkiausias pavyzdys - Rusijos Federacijos komunistø partija); ...

  • ... funkcionierius (administratorius, pirmininkas, valdininkas, biurokratas), kuris oficialiai ...siekimas yra svarbiausias verslininkų tikslas, taip politikoje svarbiausia varomąja ... metodais (ryškiausias pavyzdys - Rusijos Federacijos komunistų partija); ...

  • ... Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacija ; 4. Pagėgių rinktinė – su Rusijos Federacija; 5. Pakrančių...norėtum, kad kitas darytų tau“. Svarbiausia nelaukti kol tave ims kas... atskaitinga visuomenei, skaidria. Nes kuo valdininkas arčiau žmonių tuo geriau yra...

  • ...kartais taip vadinamas ir provincijos valdininkas. Enciklopedija- mokslinis informacinis leidinys... valdoma zemes savivalda. Sentikiai- Rusijos staciatikiai,kurie nepripazysta 17a... kalbine,kulturine giminyste. Soboras- svarbiausia staciatikiu cerkve,kaip ...

  • ... siekimas. Korumpuotas asmuo, pavyzdžiui, valdininkas, piktnaudžiauja savo įgaliojimais siekdamas ... pirmiausia į jos priežastis. Svarbiausias korupcijos priežastis skirtingų požiūrių .... Tačiau, kaip rodo nūdienos Rusijos žiniasklaidos pavyzdys, nuo tokios „...

  • ...suspausta artimiausių kaimynių: Kinijos ir Rusijos, JAV ir Kanados, žvelgiančių ...surinktos ir pristatytos, nė vienas valdininkas nebeprašys jokio papildamo pažymėjimo, ...produkcijos gamyba. Ryžiai tradiciškai išlieka svarbiausia kultūra; 1 hektare išauginama ...

  • ... 6. Kuris žodynas yra svarbiausias lietuvių leksikologijos darbas? Kodėl?...vieni pirmųjų lietuvių, gyvenusių Rusijos valdomoje Lietuvos dalyje susirūpino..., tautietis, teismas, vadovėlis, vaizduotė, valdininkas, valstietis, vandenilis, pirmadienis, antradienis...