• ...101-2. I Ákainojimas-prekës ar paslaugos kainos nustatymas ... 101-1. Iðtekliø rinka-‘rinka, kurioje perkami ...i aibes atitinkamu duomenu ir pridedant naujos informacijos, neiplaukiancios i...)tekstu ivedimas i ekrana, spausdinimas, siuntimas i iorines duomenu ...

  • ...dinamiška bendraja rinka, kurioje turi teise laisvai judeti žmones, paslaugos, prekes ... keitimo, naujos bendros politikos pradejimo arba naujos valstybes priemimo i Sajunga ... ir priemonemis. Naujosios valiutos ivedimas paspartino Europos ekonomines sajungos ...