• ... sakinių, kuriuose atliepiamasis žodis negalimas. Pavyzdys čia galėtų būti priežasties jungtukas... žodžių brūkšniais neišskiria. Štai angliško dialogo pavyzdys iš William'o Golding'o "Lord of... vartoja brūkšnių sistemą, ir lietuviškai dialogo sakiniai atrodo šitaip: – Eikim, – pagaliau...

  • ... jūsų gyvenimą. Štai vienas tokio dialogo pavyzdys: “...Džonas kalbėjosi su savo senu...

  • ... jūsų gyvenimą. Štai vienas tokio dialogo pavyzdys: “...Džonas kalbėjosi su savo senu...

  • ...taisyklės. Nedemonstratyvios nesudėtingos argumentacijos formos pavyzdys: “B.Clinton’as privalėjo ... Yra ir kitokių dialogo klasifikacijų. Pavyzdžiui, šie argumentatyvaus dialogo tipai* _____________________________________________________________ * Douglas ...

  • ... sau. Todėl asmeninis pavyzdys turi įtaigavimo jėgą. Asmeninis pavyzdys atsirenkamas iš artimos... net ir garbinami; •asmeninis pavyzdys; •pirmtako pavyzdys – jis sukelia gyvą susidomėjimą kalbamuoju... visuomet patikrinamas praktika. 2.5.Dialogo metodika Dialogo metodiką Jovaiša L. nurodo...

  • ... | | | |meniu; | |Meniu komanda(Dialogo lango |–|dialogo lango skyriaus atvėrimas, srities| |...| |objects:|objektus. | | |Select |( | | |objects:| | | |---------------- SOLIDS |{pavyzdys cilindrui} | |---------------- | | |Mass: 1570796.3268 | | |...

  • ... ir išsirinkti Delete; b) atsidariusiame dialogo lange patvirtinti veiksmą paspaudžiant mygtuką...  4 priedas. Formos pavyzdys 5 priedas. Sudėtinės formos pavyzdys Formos langas Formos.... Skaičiuojamosios užklausos projektavimo pavyzdys 8 priedas. Kryžminės užklausos pavyzdys Užklausos vykdymo rezultatai...

  • ... iš komandų piktogramų liniuotės; Dialogo langas, skyrius, sritis - dialogo lango, skyriaus ar... ir pranešimų eilutėje arba atvertame dialogo lange. Dialogo lango paslaugų atsisakyti galima... tikslioms koordinatėms nusakyti. 6.3 pavyzdys. Nubraižykite apskritimą ir jo dešinėje...

  • ... iš šiame dialogo lange pateikiamo sąrašo. Spausdintuvo statos pateikia dialogo langą Spausdintuvo... nebuvo – atveriamas dialogo langas Įrašyti bylą kitaip… . Spausdinti Pateikiamas dialogo langas Spausdinti....1. Modelio kūrimo paprastuoju režimu pavyzdys Problemos formulavimas Pirmiausia turite aiškiai...

  • ... / Footer dialogo lange nurodykite, kokį tekstą spausdinsite antraštėse; • Sheet dialogo lange galite.... Tam dialogo lange Sort esančiu komandiniu mygtuku Options atverkite dialogo langą Sort... 3 pav. Koeficientų nustatymo srities pavyzdys 2. Lentelės pildymas. Užpildykite lentelę...